Tải Báo cáo giải ngân

Link Tải Báo cáo giải ngân chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Báo cáo giải ngân - Template Báo cáo giải ngân

Mẫu này giúp bạn theo dõi giải ngân và thông báo về tình trạng giải ngân bằng một thông báo trục, mẫu thông báo này thực sự dễ dàng và dễ sử dụng.
Báo cáo giải ngân
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2013.