Tải Báo cáo lỗ và lãi 12 tháng

Link Tải Báo cáo lỗ và lãi 12 tháng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Báo cáo lỗ và lãi 12 tháng - Template Báo cáo lỗ và lãi 12 tháng

Một mẫu cho một cty để giữ tài khoản hoàn chỉnh hàng năm trong suốt một năm.
Báo cáo lỗ và lãi 12 tháng
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.