Tải Báo cáo nguồn nhân lực theo dạng PivotTable

Link Tải Báo cáo nguồn nhân lực theo dạng PivotTable chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Báo cáo nguồn nhân lực theo dạng PivotTable - Template Báo cáo nguồn nhân lực theo dạng PivotTable

Thu thập và thông báo dữ liệu là 1 tính năng cần thiết trong những tổ chức, nổi bật là nguồn nhân lực. Mẫu PivotTable này cung cấp một cách dễ việc sắp xếp và xem những dữ liệu này trong một loạt những định dạng để hỗ trợ tổ chức, thông báo và tóm tắt dữ liệu cho tổ chức của bạn.
Báo cáo nguồn nhân lực theo dạng PivotTable
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.


Link Tải Báo cáo nguồn nhân lực theo dạng PivotTable mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)