Tải Báo cáo thực hiện dự án

Link Tải Báo cáo thực hiện dự án chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Báo cáo thực hiện dự án - Template Báo cáo thực hiện dự án

Mẫu này tạo ra một thông báo chuyên nghiệp về tình hình của nhiều dự án và giúp bạn theo dõi tình hình dự án trong một định dạng ảnh chụp. Mẫu này có đôi bảng: một bảng tính có chứa những định nghĩa về những thuật ngữ và những công thức và một bảng tính cho dữ liệu.
Báo cáo thực hiện dự án
Phù hợp cùng Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013.


Link Tải Báo cáo thực hiện dự án mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)