Tải Batch Excel to PDF Converter

Link Tải Batch Excel to PDF Converter chính thức:

Tải về máy (887,5 KB)

Batch XLS TO PDF Converter là ứng dụng chuyển đổi Excel thành PDF, XLS/XLSX thành PDF thực sự dễ. Batch XLS TO PDF Converter giúp tìm mạnh mẽ cùng vô vàn file.Phần mềm này giúp lệnh, có giao diện thân thiện phải người sử dụng có thể sử dụng nó dễ. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn giúp tool chuyển đổi đa nền tảng thực sự hiệu quả. Vậy phải bạn được phép quản lý công việc chuyển đổi thực sự dễ. Bạn có thể dừng hay thôi hay tiếp tục vào bất kì khi nào. Hoặc, bạn cũng có thể lưu lại công việc chuyển đổi để sử dụng sau này.
Chức năng chính:

Chuyển đổi Excel XLS/XLSX thành PDF.
Chuyển đổi XLS thành PDF và giúp thêm tính năng tìm.
Chuyển đổi thành định dạng khác cho những file XLS/XLSX.
Batch Excel to PDF Converter


Link Tải Batch Excel to PDF Converter mới nhất:

Tải về máy (887,5 KB)