Tải Batch Fax2JPEG

Link Tải Batch Fax2JPEG chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Batch Fax2JPEG

Batch Fax2JPEG là ứng dụng chuyển đổi Fax thành định dạng ảnh JPG, JPEG, có thể chuyển đổi theo nhóm apf awd bfx cals cal gp4 img mil dcx ds ed bmp fmf fxd fxm fxr fxs g3f g3n qfx tiff fax, và raw g3 g4 mh mr mmr fax,... thành định dạng ảnh jpg jpeg.
Batch Fax2JPEG
Các chức năng chính:
Chuyển đổi APRO, MightyFax apf fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi MS awd fax thành jpg jpeg (trên win2000,xp,2003);
Chuyển đổi BitFax bfx fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi CALS Group IV (type I) cal mil ras img gp4 fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi black-white dcx bmp fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi Faxwizard fmf fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi Qulink Link qfx fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi Zetafax g3f g3n fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi file B&W tif tiff của Modified Huffman (MH), group3 fax (MH MR or T.4), group 4 fax (MMR or T.6), PackBits thành jpg jpeg;
Chuyển đổi WinFax fxd fxm fxr fxs fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi Kofax Ascent Capture DS fax thành jpg jpeg;
Chuyển đổi Xerox Edmics-mmr ED fax thành jpg jpeg;
Người sử dụng có thể giữ nguyên ngày-tháng cho file chuyển đổi
Tự động chia một tệp tin fax nhiều trang ra những file JPEG bé hơn
Đều giúp chế độ GUI và lệnh.


Link Tải Batch Fax2JPEG mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)