Tải Batch Text Replacer

Link Tải Batch Text Replacer chính thức:


Batch Text Replacer - Phần mềm thay đổi các đoạn text

Thay đổi đoạn text trong nhiều Folder với một lúc,thay đổi đoạn text cùng vô vàn phong cách file, trong nhiều đoạn text, và những chuỗi con của nó, thay đổi theo từ khóa, theo một khóa text mà bạn chọn lựa. Dành cho người phát triển phần mềm, Web, người quản trị mạng, và còn nhiều nữa. Chương trình có thể thay đổi đoạn text trong những phong cách file: *.txt, *.csv, *.htm, *.xml, *.asp, *.cpp, *.h, *.dpr, *.pas, *.vbs, *.js, ... Và chương trình có thêm tính năng lưu dự phòng khi bạn thay đổi.


Link Tải Batch Text Replacer mới nhất: