Tải Batch XLSX to XLS Converter

Link Tải Batch XLSX to XLS Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

Batch XLSX to XLS Converter là ứng dụng chuyển đổi hàng loạt file Xls thành Xlsx và Xlsx thành Xls cùng tốc độ nhanh và tin cậy. Với Batch XLSX and XLS Converter, người sử dụng dễ chuyển đổi bảng tính được tạo trên Excel 2003 từ/thành Excel 2007.Batch XLSX to XLS Converter chuyển đổi dễ nhiều file Xls thành Xlsx và ngược lại. Ngoài ra, chương trình đổi đuôi file này còn tích hợp tool tìm mạnh mẽ hỗ trợ bạn tìm file nhanh lẹ.Để sử dụng Batch XLSX to XLS Converter, bạn được phép thao tác trực tiếp trên chương trình hoặc sử dụng dòng lệnh. Phần mềm sở hữu giao diện dễ dàng, hợp cùng mọi mục tiêu người sử dụng. Bạn có thể thao tác nhanh hơn bằng việc kéo thả và xem thông báo file ngay trong chương trình này.Với chức năng chuyển đổi hàng loạt file với lúc, file chuyển đổi sẽ nằm trên nhiều thread mà ko ảnh hưởng xuất hiện tốc độ chuyển đổi định dạng chung. Bạn có thể quản lý đã thread như tạm dừng hoặc tiếp tục bất kì khi nào. Lúc chuyển đổi xong, nên lưu dưới dạng file tạo sẵn (.batch-xls2xls) để tái sử dụng. Sau đó, đi file batch-xls2xls trong môi trường Microsoft Windows Explorer hay dòng lệnh trực tiếp để tiết kiệm thời gian và công sức.
Chuyển đổi hàng loạt file XLSX thành XLS và ngược lại

Chức năng chính của Batch XLSX to XLS Converter

Chuyển đổi Excel Xls (Excel 2003) thành Xlsx (Excel 2007 định dạng OOXML) và Xlsx thành Xls dễ.
Chuyển đổi hàng loạt file Xlsx thành Xls và ngược lại cùng giao diện trực quan, có giúp chức năng tìm.
Hỗ trợ chuyển đổi đã file Xls/Xlsx.
Hỗ trợ chuyển đổi nhiều file Xls/Xlsx trong với 1 Folder.
Kéo và thả cùng thực đơn ngữ cảnh và truy cập trực tiếp cùng Microsoft Explorer.
Hỗ trợ sử dụng file project hay dòng lệnh.
Chuyển đổi nhiều thread với lúc cùng tốc độ nhanh.
Yêu cầu hệ thống:
Intex x86/x64, hệ điều hành Microsoft Windows XP/Vista/Win7/Win8/WinServer 2000-2012.


Link Tải Batch XLSX to XLS Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)