Tải BCArchive

Link Tải BCArchive chính thức:


BCArchive - Mã hóa và nén một nhóm file và folder

Với phần mềm BCArchive 2.05.1, bạn được phép mã hóa và nén một nhóm file và folder vào một tệp tin lưu trữ mã hóa. Bạn có thể lưu tất cả những file cần thiết để có thể truy cập nó bất cứ khi nào cần. Tất cả những file đều được mã hóa, ví như bảo vệ khỏi truy cập trái phép. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo phần mềm tự trích xuất có chứa file lưu trữ mã hóa và thư điện tử nó đến friend. Người được file lưu trữ này có thể đọc những file, qua mật khẩu hay bằng key. Tất cả những key bảo mật và công cộng được tạo từng sử dụng trong phần mềm khác cũng có thể sử dụng trong BCArchive để tạo lưu trữ mã hóa và thư điện tử nó đến người nhận. Phần mềm này sử dụng những thuật toán mã hóa mạnh mẽ, ví như Blowfish, IDEA, Triple-DES, CAST5; thuật toán bảo vệ đã phần nhỏ: SHA-1, MD5, RIPEMD-160; thuật toán cân bằng như RSA, ELGamal/Diffie-Hellman; nghe theo chi tiết kỹ thuật PKCS #5, PKCS #12, X.509. BCArchive là 1 phần mềm tiện dụng, cung cấp cho bạn những công nghệ mã hóa mạnh nhất và năng lực quản lý dữ liệu cần thiết thực sự hiệu quả.


Link Tải BCArchive mới nhất: