Tải Bé học chữ cho Windows Phone

Link Tải Bé học chữ cho Windows Phone chính thức:


Bé học chữ cho Windows Phone - Ứng dụng dạy bé tiếng Việt

Ứng dụng được tạo ra dễ dàng, theo kiểu hoạt hình để hợp cùng trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài ra, ở mỗi trò chơi, khi nhỏ chọn đúng sẽ có âm thanh vui vẻ tai phát ra, bạn được phép tựa vào đấy để thưởng cho bé.
Ứng dụng gồm toàn bộ 29 chữ cái, 10 số và những dấu trong tiếng Việt, được trình bày thực sự chi tiết, cùng nhiều từ vựng quen thuộc cùng những bé.Ngoài ra Bé học chữ cho Windows Phone gồm có cả những trò chơi nhỏ, dễ dàng, hỗ trợ những nhỏ học hỏi nhanh hơn. Nên cài đặt Bé học chữ cho Windows Phone để nhỏ bắt đầu học chữ nào.


Link Tải Bé học chữ cho Windows Phone mới nhất: