Tải BestHD Blu-ray TO MP3 Converter cho Mac

Link Tải BestHD Blu-ray TO MP3 Converter cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


BestHD Blu-ray TO MP3 Converter cho Mac - Trích xuất và chuyển đổi file nhạc

Blu-ray To MP3 converter cho Mac có thể hỗ trợ bạn share đĩa Bluray trên nhiều thiết bị, ví như iPod, iPhone, máy đi MP3.Blu-ray To MP3 Converter cho mac có thể trích xuất đĩa Bluray của bạn hay đĩa DVD thành định dạng MP3, WAV, WMA, OGG, AAC, AC3, M4A, MP2, AIFF, AU,... và giúp tắt máy tính tự động sau khi làm xong tác vụ.
Dùng phần mềm BestHD Blu-ray to MP3 Converter cho Mac, bạn được phép dễ giải mã đĩa Bluray thương mại và tạo một bản sao lưu, chuyển đổi, nén đĩa Bluray để sử dụng dễ hơn.Các chức năng chính của Blu-ray To MP3 Converter cho Mac:Rip phim Bluray thành những định dạng phổ biến: MP3, WAV, WMA, OGG, AAC, AC3, M4A, MP2, AIFF, AU,...
Giải mã Bluray cùng bảo vệ mới nhất MKB
Xuất phim Bluray thành vô vàn thiết bị: iPod, iPhone, iPad, PSP, PS3, Apple TV, Zune, Xbox 360, Blackberry, Archos, Creative Zen,...
Hỗ trợ chuyển đổi video chính hay đã phần của đĩa Bluray: Cung cấp tính năng chia chính xác để bạn có được đúng phần hay chương mình cần.
Chụp cảnh khi đang xem trước: Một cửa sổ xem trước sẽ hỗ trợ bạn xem file nguồn và tạo snapshot trước khi chuyển đổi
Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật và nâng cấp
Rất an toàn, chưa có virus, spyware hay adware.


Link Tải BestHD Blu-ray TO MP3 Converter cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)