Tải BestHD Blu-ray TO MP4 Converter cho Mac

Link Tải BestHD Blu-ray TO MP4 Converter cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


BestHD Blu-ray TO MP4 Converter cho Mac

Blu-ray to MP4 Converter cho Mac là ứng dụng chuyển đổi có thể rip đĩa Bluray thành định dạng MP4 hay những định dạng khác như HD H.264, HD AVI, HD MPEG 4, HD MOV, H.264/MPEG-4 AVC,...Đây là chọn lựa tuyệt vời của bạn để thưởng thức video/audio trên những thiết bị như Apple TV, iPod, iPod Touch, Sony Walkman,...Thêm vào đó, ứng dụng này có thể xóa bỏ hạn chế chống copy của đĩa Bluray thương mại, ví như AACS, BD+, hoặc MKB V19.
Lúc sử dụng BestHD Blu-ray To MP4 Converter cho Mac, bạn được phép dễ giải mã đĩa Bluray thương mại và tạo bản sao lưu, chuyển đổi, nén đĩa Bluray để sử dụng dễ hơn.Các chức năng chính của Blu-ray To MP4 Converter cho Mac:Rip phim Bluray thành những định dạng phổ biến: MP4, HD H.264, HD AVI, HD MPEG 4, HD MOV, H.264/MPEG-4 AVC.
Giải mã Bluray cùng bảo vệ mới nhất MKB
Xuất phim Bluray thành vô vàn thiết bị: iPod, iPhone, iPad, PSP, PS3, Apple TV, Zune, Xbox 360, Blackberry, Archos, Creative Zen,...
Hỗ trợ chuyển đổi video chính hay đã phần của đĩa Bluray: Cung cấp tính năng chia chính xác để bạn có được đúng phần hay chương mình cần.
Chụp cảnh khi đang xem trước: Một cửa sổ xem trước sẽ hỗ trợ bạn xem file nguồn và tạo snapshot trước khi chuyển đổi
Hỗ trợ miễn phí kỹ thuật và nâng cấp
Rất an toàn, chưa có virus, spyware hay adware.


Link Tải BestHD Blu-ray TO MP4 Converter cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)