Tải BibleReader cho iOS

Link Tải BibleReader cho iOS chính thức:


BibleReader cho iOS

BibleReader là 1 cách tốt nhất để đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, một ứng dụng được sự tín nhiệm của những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ có thể viết một ghi chú, đánh dấu và trích dẫn những đoạn giấy tờ cần thiết, sau đấy sao lưu hay đồng bộ chúng cùng thiết bị khác.Cài đặt BibleReader, bạn được phép tiếp cận và ngay lập tức tải xuống hưn 100 đầu sách miễn phí và 600 SP phổ biến để đọc và nghiên cứu được bán ngay bên trong ứng dụng.
BibleReader cho iOS


Link Tải BibleReader cho iOS mới nhất: