Tải Biểu ngữ chào mừng bé trai

Link Tải Biểu ngữ chào mừng bé trai chính thức:


Biểu ngữ chào mừng bé trai - Template biểu ngữ chào mừng bé trai

Chào mừng Bé Trai! Đây là cách viết của biểu ngữ này, cùng những chữ cái màu xanh lam, nâu và cam tươi sáng - mỗi chữ trên một bản chiếu.Bạn muốn lời chào khác? Chỉ cần sao những bản chiếu để có thêm chữ, rồi thay thế những chữ theo ý bạn. Lúc hoàn thành, bạn nên in những chữ, cắt theo đường chấm rồi đặt biểu ngữ ở chỗ mọi người, đặc biệt là em bé, có thể thấy thấy.
Biểu ngữ chào mừng nhỏ trai
Phù hợp cùng Microsoft PowerPoint 2013.


Link Tải Biểu ngữ chào mừng bé trai mới nhất: