Tải Bitser

Link Tải Bitser chính thức:

Bitser là ứng dụng quản lý lưu trữ và sao lưu miễn phí tương tự như Winzip, 7-zip và Winrar tuy nhiên cùng một giao diện người sử dụng khác nhau. Giao diện Bitser được xây dựng bên cạnh hệ thống tệp cùng chức năng tương tự như những ứng dụng sao lưu. Tất cả những tính năng lưu trữ căn bản được thực hiện bằng việc sử dụng mã nguồn mở phần mềm nén 7-zip và do đấy tất cả những định dạng chính lưu trữ đều được giúp. Bitser cũng cung cấp một hệ thống quản lý mật khẩu và máy MD5/SHA để xác minh nhận dạng tệp.

Các chức năng:

Nén:ZIP, Zipx, 7Z, RAR, ISO, VHD, MSI, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, DEB, DMG, LZH, LZMA, LZMA2, PPMd, NSIS, RPM, UDF, Z. ..
Tạo: ZIP, 7-ZIP, EXE (SFX - tạo tự giải nén và lưu trữ chia)
Tạo hay trích xuất nhiều những tệp zip từ cửa sổ trình duyệt.
Hỗ trợ kéo-và-thả để thêm và cập nhật lưu trữ được xây dựng trong trình duyệt file.
Chuyển đổi lưu trữ giữa những định dạng (toàn bộ hay một phần chuyển đổi từ ngẫu nhiên định dạng zip ,7-zip hay exe).
Tạo nén sao lưu dữ liệu bằng việc sử dụng hộp kiểm tra trong Windows Explorer để chọn nhiều tệp và Folder.
Mã hóa AES-256 bit sao lưu dữ liệu an toàn.
Báo cáo cho nhìn lịch sử của tệp lưu trữ, những chỉ số được sử dụng và so sánh tỷ lệ nén, tốc độ, và kích cỡ.


Link Tải Bitser mới nhất: