Tải BlackBerry Protect

Link Tải BlackBerry Protect chính thức:


BlackBerry Protect - Phần mềm bảo mật và sao lưu dữ liệu cho BlackBerry

BlackBerry Protect là phần mềm miễn phí để bảo vệ dữ liệu khi thiết bị BlackBerry bị mất.

Với BlackBerry Protect, người sử dụng có thể sao chép dữ liệu ko dây hay tự động theo chế độ daily, weekly hay monthly.

Phiên bản v1.1.1.65 chỉ giúp những thiết bị BlackBerry 7. Lúc bạn chọn download trên App World, bản hợp sẽ được chọn tự động cho thiết bị của bạn.

Không tìm thấy BlackBerry, nên truy cập www.blackberry.com/protect để:

  • Định vị trên maps;
  • Lập mật khẩu và khóa máy để bảo vệ dữ liệu;
  • Xóa toàn bộ dữ liệu;
  • Thiết bị kêu chuông lớn để người sử dụng tìm;
  • Hiển thị tn trên trên MH chính để người nhặt được trả lại.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu qua mạng ko dây:

  • Sao lưu danh bạ, lịch, ghi nhớ, thử thách, trình duyệt, và giấy tờ thông tin.
  • Tự động sao lưu hàng ngày, hàng tuần, hay hàng tháng.
  • Khôi phục dữ liệu sao lưu khi chuyển thành một thiết bị BlackBerry mới.

Lưu dữ liệu theo 2 cách:

  • Chỉ sao lưu những thông báo từng thay đổi từ sao lưu trước đấy (sao lưu gia tăng).
  • Chỉ sao lưu qua WiFi.

Ngăn bớt sao lưu trong khi chuyển vùng.

Chú ý:

BlackBerry Protect giúp miễn phí cho người sử dụng BlackBerry data plan. Liên hệ cùng NSX để nâng cấp nếu plan của bạn chưa được giúp.
Không tương thích cùng thiết bị sử dụng BlackBerry Enterprise Server hay BlackBerry Enterprise Server Express.

Minh Lộc


Link Tải BlackBerry Protect mới nhất: