Tải BlackBlue

Link Tải BlackBlue chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

BlackBlue là 1 đề tài WordPress đẹp cho blog và những trang web ảnh hưởng xuất hiện kinh doanh và công nghệ. Chủ đề này có màu xanh đậm ở phía sau, tiêu đề màu đen, gồm có 3 cột, sidebar bên trái và phải. Chủ đề này dễ dàng bạn được phép sử dụng nó trong blog về kinh doanh hay công nghệ cao của bạn.Mẫu được mặc định trên menu chính, tuy nhiên đề tài này giúp menu WordPress, bởi vì vậy bạn được phép dễ edit, và có thể đặt trên những trang với một menu, danh mục và những liên kết khác.
Các chức năng chính:

Đặc trưng trượt - hiển thị nội dung: để hiển thị nội dung bài hay edit từ bảng điều khiển.
Sẵn sàng cho những biểu ngữ quảng cáo.
Bài viết phổ biến trong sidebar cùng thumbnail.
Biểu tượng cộng đồng, dễ để edit bằng bảng điều khiển tùy chọn.
Màu sắc đặc trưng: xanh và đen.
BlackBlue


Link Tải BlackBlue mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)