Tải Blackbook BlackBerry

Link Tải Blackbook BlackBerry chính thức:


Blackbook BlackBerry - Ẩn tn và cuộc gọi cá nhân

Đôi lúc bạn thực sự không thích khi nhìn người nào đó “lục lọi” thông báo trong máy ĐT của bạn? Vậy nên làm như nào để ẩn chạy được những tn, danh bạ,… trong ĐT của bạn đây?

Blackbook BlackBerry hỗ trợ bạn giữ những tn, cuộc gọi, thông báo liên hệ trên máy BlackBerry ra khỏi con mắt quan tâm của những người khác. Nó sẽ ẩn chạy chắc chắn những chỗ ở liên hệ và thông báo nhạy cảm trong máy ĐT của bạn.

Nhưng BlackBook chưa có icon trên MH chính, để mở chương trình bạn nên ấn 5 lần phím Endcall.

Blackbook BlackBerryBlackBerry

Các chức năng chính:

- Sao lưu/khôi phục danh bạ.

- Tìm thông báo liên hệ trong thời gian thực.

- Danh bạ hình ảnh.

- Hoàn toàn ẩn chạy danh bạ liên hệ.

- Tùy chỉnh, lọc cuộc gọi, tn SMS, email.

- Tùy chỉnh Message Pop-Up.

- Và nhiều chức năng khác.

An Nhiên


Link Tải Blackbook BlackBerry mới nhất: