Tải BlackBox Password Manager 2.8.0.0

Link Tải BlackBox Password Manager 2.8.0.0 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


BlackBox Password Manager 2.8.0.0

BlackBox Password Manager là 1 trình quản lý mật khẩu gọn nhẹ và dễ sử dụng cho Windows mà sẽ ghi nhớ tất cả mật khẩu của bạn. Ứng dụng lưu những mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu cục bộ được mã hóa cao. Cơ sở dữ liệu này gồm có một tệp tin do đấy nó có thể được thay đổi từ máy tính này thành máy khác. BlackBox Password Manager giúp bạn lưu trữ những mật khẩu của bạn được nhóm lại theo ngẫu nhiên cách nào bạn thích. Bạn có thể sắp xếp mật khẩu theo tính năng (email, ftp) hay theo server... Chương trình có thể trích xuất cơ sở dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau (như TXT, XML,...) và cũng có thể nạp cơ sở dữ liệu từ nhiều định dạng khác.
Giao diện chương trìnhTheo CNET


Link Tải BlackBox Password Manager 2.8.0.0 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)