Tải Blue Atom Antivirus 2010 Hybrid System 2.00.15B

Link Tải Blue Atom Antivirus 2010 Hybrid System 2.00.15B chính thức:


Blue Atom Antivirus 2010 Hybrid System 2.00.15B

Một ứng dụng dễ dàng có thể hỗ trợ người sử dụng tìm ra và sửa chữa máy tính của bạn khỏi virus...Blue Atom Antivirus có một tool nổi bật để nhanh lẹ quét và sửa chữa registry của bạn. Registry thực sự có ích và rủi ro nếu virus tấn công nó. Công cụ thứ cấp là "Heuristic Engine", nó sẽ tìm ra những virus mới và ngăn chạn chúng lại. Ngoài ra, phần mềm này được cập nhật liên tiếp theo sự phát triển của virus, do đấy nó sẽ luôn có thể bảo vệ máy tính của bạn.
Vài điểm nổi trội của chương trình:- Hiệu suất cao và dễ sử dụng
- Sửa chữa registry chỉ cùng một click chuột
- Quá trình quét thực sự nhanh lẹ
- Chức năng "Autorun Protector" cho ổ đĩa di động của bạn
(theo Softpedia)


Link Tải Blue Atom Antivirus 2010 Hybrid System 2.00.15B mới nhất: