Tải BlueHarvest cho Mac

Link Tải BlueHarvest cho Mac chính thức:

Tải về máy (997,8 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


BlueHarvest cho Mac - Xóa bỏ folder rác từ ổ cứng di động

BlueHarvest là bảng tùy thích dành cho Mac OS X 10.7 trở lên, cho phép người sử dụng có thể:
Tự động xóa bỏ những file ".DS_Store".
Tự động xóa bỏ những file Resource fork (._).
Xóa bỏ những folder rác từ ổ cứng di động.
Dùng menu context Finder dễ dàng tựa vào việc dọn dẹp ổ cứng, folder và những file lưu trữ.
BlueHarvest cho Mac
Phiên bản mới này có:
Thêm giúp dành trong việc dọn dẹp những ổ ExFAT.
Chữa lỗi cho việc dọn dẹp file lưu trữ Zip.


Link Tải BlueHarvest cho Mac mới nhất:

Tải về máy (997,8 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)