Tải BluePortal

Link Tải BluePortal chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

BluePortal là mẫu Blogger mới và miễn phí cho blog về doanh nghiệp và những trang web ảnh hưởng xuất hiện công nghệ. Biểu mẫu này có màu xanh dễ dàng và nội dung màu trắng hay trong suốt. Nó được tạo ra bởi đôi màu xanh và trắng hợp cùng những blog có bố cục dễ dàng, sáng tạo.BluePortal có những trang mặc định trên menu chính, tuy nhiên đề tài này giúp menu WordPress, bởi vì vậy bạn được phép dễ edit, và có thể đặt trên những trang với một menu, danh mục và những liên kết khác.
Các chức năng chính:

Tùy chọn quản trị bảng điều khiển V3: khiến nó dễ tùy biến trang web của bạn
Dùng tối đa chiều rộng trang
Đặc trưng trượt - hiển thị nội dung: để hiển thị nội dung bài hay edit từ bảng điều khiển
Sẵn sàng cho những biểu ngữ quảng cáo
Logo PSD: dễ dàng chỉ edit những giấy tờ bằng Photoshop
Biểu tượng đánh dấu trang mạng cộng đồng
Bài viết phổ biến trong sidebar cùng thumbnail
Biểu tượng cộng đồng, dễ để edit bằng bảng điều khiển tùy chọn
Màu sắc: xanh da trời và trắng
BluePortal


Link Tải BluePortal mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)