Tải Bluetooth SpyCam

Link Tải Bluetooth SpyCam chính thức:


Bluetooth SpyCam

1.Trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng này, nên sử dụng chức năng ‘Video Formats’ trong menu chính nhằm kiểm tra nếu 2 thiết bị có được sử dụng để share bất cứ định dạng video thông hay nào không. Giả sử, nếu phone X có mpeg được liệt kê như một định dạng video, phone Y cũng nên có mpeg được liệt kê để phần mềm này có thể hoạt động. Nếu như không, bạn sẽ nên thử thiết bị khác.
2. Cả 2 thiết bị phải bật Bluetooth và cài đặt ‘discoverable’.3. Trước tiên, chọn một trong 2 thiết bị là camera gigiết hại. Màn hình ‘Waiting for monitor to connect ….’ sẽ hiển thị.4. Chọn thiết bị còn lại là thiết bị quản lý. Thiết bị này sẽ được sử lý tìm những thiết bị có Bluetooth ở gần đó. Chọn thiết bị từng được đặt là camera gigiết hại từ danh bạ. Màn hình ‘Connected to Monitor’ sẽ hiển thị trên MH của thiết bị được sử dụng là camera gigiết hại và MH ‘Connected to Cam’ sẽ hiển thị trên thiết bị còn lại.5. Lúc những bước trên được làm xong, bạn được phép ghi lại video và gửi chúng ngay lập tức đến thiết bị quản lý.* Bắt đầu ghi: sử dụng camera gigiết hại để ghi lại (Lưu ý: Độ dài thực tế của video sẽ lệ thuộc vào dung lượng còn lại của thiết bị).* Stop & play: yêu cầu camera dừng ghi. Sau đó, video ghi lại được sẽ được hiển thị trên MH thiết bị quản lý.* Replay: đi lại video clip từng được ghi lại.* Hide remote cam: yêu cầu camera gigiết hại ẩn ứng dụng khỏi hiển thị.* Show remote cam: yêu cầu camera gigiết hại hiển thị ứng dụng trên MH.* Close remote cam: yêu cầu camera gigiết hại đóng lại ứng dụng và ngắt truy cập khi có người nào đó “nhòm ngó” ra thiết bị và bắt đầu tìm nguyên nhân)


Link Tải Bluetooth SpyCam mới nhất: