Tải Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22

Link Tải Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 chính thức:

Tải về máy (481,6 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 gồm 8 đề thi khác nhau, gồm có cả bảng ma trận đề thi và đáp án kèm theo. Giúp những em học sinh lớp 5 ôn tập thật tốt kiến thức Lịch sử, Địa lý của mình để làm bài thi đạt kết quả cao. 

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 theo Thông tư 22 

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 

Đồng thời, hỗ trợ thầy cô giáo tham khảo khi ra đề thi học kì 2 cho những em. Mời thầy cô với những em học sinh tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:


Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 có bảng ma trận đề thi

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

A. Phần Lịch sử (5 điểm)

Em nên khoanh  vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Em nên khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Em nên cho hay “tố cộng, diệt cộng” có nghĩa là gì? M2

A. Chính sách mới của nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.

B. Bôi nhọ, tiêu diệt những người cộng sản đấu tranh chống Mĩ – Diệm.

C. Tên một tổ chức của Mĩ.

D. Tên một Hiệp định được kí kết giữa ta và Mĩ.

Câu 2:  Điền Đ vào ô trống trước ý đúng. Điền S vào ô trống trước ý sai. M1

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nước ta chắc chắn thống nhất.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ ra sức phá Hiệp định.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Mĩ - Diệm thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 1956 nước ta thực hiện tổng tuyến cử thành công.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 1960 phong trào đồng khởi nổ ra mạnh mẽ ở Bến Tre.

Câu 3: Nối những sự kiện ở cột A cùng mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng: M1

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 

Câu 4: Em nên khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Tại sao nên tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước sau 1975? M2

A. Cần có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo về tổ quốc.

B. Do nhân dân nhiều việc công việc phải nên thực hiện tổng tuyển cử ngay sau năm 1975.

C. Thực hiện theo kí kết giữa Ta cùng Mĩ.

D. Do Mĩ thực hiện những chính sách phá Cách mạng của Ta.

Câu 5: Vì sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và những TP khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? Em có suy nghĩ gì cho việc máy bay Mĩ ném bom hủy diệt trường học, nhà thương, nhà dân?

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

II. Phần địa lí (5 điểm)

Câu 6: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng. M1

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Ở châu Á, núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Ở châu Á, đồng bằng chiếm ¾ diện tích.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Ở châu Á núi và cao nguyên chiếm ¼ diện tích.

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 Ở châu Á, đồng bằng chiếm ¼ diện tích.

Câu 7: Em nên khoanh  vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Vì sao dân cư châu Á lại tập trung đông đúc ở những đồng bằng châu thổ. M2

A.  Do ở chỗ này ít xảy ra lũ lụt, hạn hán.

B.  Do ở đồng bằng ko xảy ra sạt lở đất tương tự miền núi.

C. Do đất đai ở những đồng bằng màu mỡ, phẳng phiu, gần nguồn nước, thuận lợi phát triển kinh tế.

D. Do rừng núi có nhiều thú dữ phải họ nên di cư ra đồng bằng.

Câu 8: Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp cùng những nước nào? M1

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Thái lan, Trung Quốc, Lào.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

Câu 9: Ngành kinh tế cần thiết của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Tại sao? M3

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

Câu 10: Em nên viết một đoạn văn ngắn miêu tả về châu Nam Cực? M4

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 Bảng ma trận cuối kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5

Tên những nội dung, đề tài, mạch kiến thức.

Các mức độ nhận thức

 

 

TỔNG

Mức 1

Nhận biết

Mức 2

Thông hiểu

Mức 3

Vận dụng

Mức 4

VD nâng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Lịch Sử

 

Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ

Số câu

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

1

Số điểm

1

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

1

Câu số

2

 

1

 

 

5

 

 

 

 

Hiệp định Pa-ri, làm xong thống nhất đât nước

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Câu số

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Địa

 

Châu Á

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Câu số

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực Đông Nam Á và những nước láng giềng của Việt Nam

Số câu

1

 

 

 

 

1

 

1

1

2

Số điểm

1

 

 

 

 

1

 

1

1

2

Câu số

8

 

 

 

 

9

 

10

 

 

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu

4

 

3

 

 

2

 

1

7

3

Số điểm

4

 

   3

 

 

 

2

 

1

7

3

Tỉ lệ %

40

 

30

 

 

20

 

10

70

30

Đáp án môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 học kì 2

Mỗi câu 1 điểm

Câu 1: B. Bôi nhọ, tiêu diệt những người cộng sản đấu tranh chống Mĩ - Diệm.

Câu 2: Các câu đúng Đ:

  • Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ ra sức phá Hiệp định.
  • Mĩ - Diệm thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”.
  • 1960 phong trào đồng khởi nổ ra mạnh mẽ ở Bến Tre.

Câu 3:

Lễ ký Hiệp định Pa-ri

27-1-1973

Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

30-4-1975

Tổng tuyến cử bầu Quốc hội

25-4-1976

Câu 4: A. Cần có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo về tổ quốc.

Câu 5: Đây là chiến dịch phòng ko oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này, quân dân ta và rất nhiều người thế giới từng gọi đây là trận chiến “Điện Biên Phủ trên không”

Câu 6: Các câu đúng Đ:    

  • Ở châu Á, núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích.
  • Ở châu Á, đồng bằng chiếm ¼ diện tích.

Câu 7: C. Do đất đai ở những đồng bằng màu mỡ, phẳng phiu, gần nguồn nước, thuận lợi phát triển kinh tế.

Câu 8: D. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

Câu 9: Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là cần thiết. Vì ở chỗ này có đồng bằng màu mỡ và khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 10: Học sinh viết khoảng 3 câu trở lên sao cho nội dung hợp.

Tải tài liệu để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2  môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22


Link Tải Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất:

Tải về máy (481,6 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)