Tải Bookmark Sort & Backup Cho Android

Link Tải Bookmark Sort & Backup Cho Android chính thức:


Bookmark Sort & Backup Cho Android

Bookmark Sort & Backup là phần mềm có thể sắp xếp, sao lưu và khôi phục những Bookmark trình duyệt của bạn. Để di giời một Bookmark, chọn nó và ấn phím mũi tên lên hay xuống.Trên Android 3.0/Honeycomb: Để mở một Folder, nên nhấp vào biểu tượng của nó. Dùng nút "Back" để quay trở lại Folder gốc.Dùng định dạng HTML từ Internet Explorer hay Firefox cho cả sao lưu và khôi phục.
Bookmark Sort & Backup
Lưu ý: Trên Android 3.x/Honeycomb, ko sử dụng phần mềm này nếu từng kích hoạt đồng bộ Bookmark trên Google Chrome.


Link Tải Bookmark Sort & Backup Cho Android mới nhất: