Tải Boxoft Video To GIF

Link Tải Boxoft Video To GIF chính thức:


Boxoft Video To GIF

Boxoft Video to Gif Converter là ứng dụng chuyển đổi mạnh mẽ và thực sự dễ sử dụng, giúp bạn chuyển đổi những clip AVI thành ảnh động GIF, có năng lực thay đổi tốc độ chạy, edit kích cỡ của ảnh,…. Với ứng dụng này, bạn được phép chuyển đổi những clip AVI của mình thành ảnh động GIF thực sự dễ.
Các chức năng chính:• Chuyển đổi video theo nhóm thành ảnh đồ họa GIF• Hỗ trợ chế độ Hot Directory Mode để chuyển đổi audio thành GIF ngay trong background• Cho phép sử dụng lệnh• Hỗ trợ thêm trực tiếp folder chứa file video• Hỗ trợ xây dựng danh bạ những file video để nhanh lẹ xuất hay nhập• Tích hợp sẵn chức năng đi video để đi video ngay khi đang chuyển đổi• Hỗ trợ xác định kích cỡ ảnh• Cho phép xác định tỷ lệ khung• Cung cấp bản ghi để biết được các giai đoạn chuyển đổi và kết quả.


Link Tải Boxoft Video To GIF mới nhất: