Tải BroadKast cho iOS

Link Tải BroadKast cho iOS chính thức:

BroadKast cho iOS là phần mềm share nội dung và ảnh đến nhiều tài khoản cộng đồng như Facebook, Twitter và Tumblr với lúc.

Chức năng:

Chia sẻ tâm trạng trên nhiều tường Facebook
Gửi nội dung share đến tất cả tài khoản Twitter
Chia sẻ blog trên nhiều tài khoản Tumblr
Chọn tài khoản để đăng dễ
Đăng nhiều ảnh với lúc trên Facebook và Tumblr
Chia sẻ vị trí trong thời gian thực
Chọn ảnh từ Camera Roll/album hay chụp ảnh mới
Tích hợp cùng bộ chọn ảnh tiện lợi
Minh Lộc


Link Tải BroadKast cho iOS mới nhất: