Tải Bưu thiếp khuyến mại

Link Tải Bưu thiếp khuyến mại chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Bưu thiếp khuyến mại - Template Bưu thiếp khuyến mại

Nên tùy chỉnh mẫu bưu thiếp này cho sự kiện riêng tư hay doanh việc bé của bạn. Phải sử dụng những màu và chủ đề dựng sẵn cho Word, thêm thông báo riêng và ảnh của bạn vào. Các đường cắt in ra được hỗ trợ bạn dễ dàng in và cắt những bưu thiếp này trên bất kỳ loại giấy nào bạn thấy tiện dụng. Mỗi mẫu bao gồm đôi bưu thiếp kích thước 4x6", cả mặt trước và mặt sau.
Bưu thiếp khuyến mại
Phù hợp cùng Microsoft Word 2013.


Link Tải Bưu thiếp khuyến mại mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)