Tải Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp

Link Tải Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp chính thức:

Tải về máy (178,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên Tiểu học, THCS và THPT như vậy nào? Là câu hỏi mà vô vàn thầy cô thắc mắc. Vậy mời thầy cô với tham khảo nội dung chi tiết dưới đây, để biết cách tính tiền dạy thừa giờ của giáo viên những cấp một cách chính xác nhất:Chế độ nghỉ tđôi sản của giáo viên những cấpChế độ nghỉ phép của giáo viên những cấp  Chế độ trực hè, trực tết của giáo viên những cấp
Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên những cấp

Tiền lương trong trường hợp giáo viên dạy thêm giờ
Quy định về chế độ làm việc đối cùng giáo viên phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 6 như sau:Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:a) 35 tuần dành trong việc giảng dạy và những hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.c) 01 tuần dành trong việc sẵn sàng năm học mới.d) 01 tuần dành trong việc tổng kết năm học.Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:a) 37 tuần dành trong việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.c) 01 tuần dành trong việc sẵn sàng năm học mới.d) 01 tuần dành trong việc tổng kết năm học.Định mức tiết dạy:Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hay thực hành của mỗi giáo viên nên giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;
Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối cùng giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối cùng giáo viên ở cấp trung học cơ sở.
3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên với cấp học. Việc phân hạng những trường phổ thông theo quy định hiện hành.Theo đó, định mức tiết dạy của giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết/tuần x 37 tuần/năm = 629 tiết/năm. Trường hợp giáo viên làm quá số tiết này sẽ được tính lương thừa giờ (lương làm thêm giờ). Tương tự cùng những cấp tiểu học và THCS.Bộ luật lao động quy định như sau về thời lượng làm thêm giờ:Điều 106. Làm thêm giờ1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hay theo nội quy lao động.2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:a) Được sự đồng ý của người lao động;b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động ko quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp vận dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm ko quá 12 giờ trong 01 ngày; ko quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số ko quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một vài trường hợp nổi bật do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ ko quá 300 giờ trong 01 năm;c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tiếp trong tháng, người sử dụng lao động nên bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian từng ko được nghỉ.Như vậy, Bộ luật lao động quy định thời lượng làm thêm giờ là ko quá 200 giờ/năm. Nếu như mỗi giáo viên THPT thừa 250 tiết dạy. Mà theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT thì thời lượng mỗi tiết dạy Trung học phổ thông là 45 phút.Do đó, giả sử nếu tổng số giờ làm thêm của mỗi giáo viên là: 250 tiết x 45 phút/tiết = 11.250 phút tương ứng cùng 187.5 giờ
Như vậy, mỗi giáo viên vẫn chưa làm quá số giờ quy định là 200 giờ/năm phải vẫn được trả lương làm thêm giờ bình thường theo quy định của pháp luật. Cụ thể Thông tư liên tịch 07/2013/TT-BGDĐT-BNV-BTC.
Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên tiểu học
Tôi là giáo viên tiểu học, có mức lương 4,06 và thâm niên vượt khung 15%, hệ số khu vực 0,5. Tôi có ý định biết cùng mức lương như thế thì tiền thừa giờ của tôi 01 tiết là bao nhiêu (tính theo chế độ hiện hành)?* Trả lời:Ngày 8/3/2013, liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC chỉ bảo thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đố cùng nhà giáo trong những cơ sở giáo dục công lập.Theo đấy Khoản 1 Điều 4 Thông tư này chỉ bảo cách tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;
Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;
- Tiền lương 01 giờ dạy:+ Đối cùng giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:Đối cùng nhà giáo làm công tác quản lý hay được phân công làm thử thách tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đấy định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên với bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó;+ Đối cùng giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, TP trực thuộc Trung ương:Tiền lương 01 giờ dạy= Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x 22,5 tuầnĐịnh mức giờ dạy/năm 52 tuầnĐối cùng nhà giáo làm công tác quản lý, cán bộ Đoàn, Hội tham gia giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở huấn luyện, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, TP trực thuộc Trung ương được tính theo công thức nêu trên, trong đấy định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giảng viên với chức vụ, bộ môn của cơ sở giáo dục đó;Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).Với chỉ bảo bạn được phép đối chiếu và vận dụng công thức để tính tiền thừa giờ 1 tiết dạy của mình theo công thức:Tiền lương 01 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)Định mức giờ dạy/năm 52 tuầnCách tính tiền một tiết dạy của giáo viên THCS và THPT
Ông Nguyễn Văn Luận, giáo viên tại trường THCS được phân công dạy thêm giờ thay cho 1 đồng nghiệp nghỉ tđôi sản (mỗi tuần 6 tiết học). Ông Luận hỏi, ông có được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ không, nếu được thì chi trả như vậy nào?Trả lời:Ngày 8/3/2013, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính từng ban hành Thông tư Liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC chỉ bảo chế độ trả lương dạy thêm giờ đối cùng nhà giáo trong những cơ sở giáo dục công lập (trong đấy có giáo viên phổ thông). Thông tư này có hiệu lực nói từ khi 22/4/2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.
Theo Điều 3, Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, giáo viên phổ thông đang trực tiếp giảng dạy trong những cơ sở giáo dục phổ thông được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi từng được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, làm xong thử thách giảng dạy, những thử thách công tác khác theo chế độ làm việc quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, gồm có: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, những khoản phụ cấp lương và hệ số không cân bằng bảo lưu (nếu có).Năm học quy định tại Thông tư liên tịch này hay tính từ tháng 7 năm trước xuất hiện hết tháng 6 của năm liền kề.Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hay bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hay bộ môn ko thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ tđôi sản theo quy định của Luật Bảo hiểm cộng đồng hay chạy học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động nên bố trí nhà giáo khác dạy thay.Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này ko quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.Cách tính tiền lương dạy thêm giờ
Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư này quy định công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:- Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm.- Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%.- Tiền lương 1 giờ dạy đối cùng giáo viên  cơ sở giáo dục phổ thông:Tiền lương 1 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học x Số tuần dành cho giảng dạyĐịnh mức giờ dạy/năm 52 tuầnĐối cùng nhà giáo làm công tác quản lý hay được phân công làm thử thách tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục phổ thông được tính theo công thức nêu trên, trong đấy định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên với bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó.- Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).Trong đó: Số giờ dạy quy đổi/năm học được thực hiện theo Điều 11, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT (quy đổi hoạt động chuyên môn ra tiết dạy).- Định mức giờ dạy/năm của giáo viên phổ thông = [Định mức tiết dạy (tiêu chuẩn giờ/tuần)] x (Số tuần dành cho giảng dạy và những hoạt động giáo dục/năm học);- Định mức giờ dạy/năm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; giáo viên là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ở cơ sở giáo dục phổ thông = (Định mức tiết dạy/tuần của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên làm Tổng phụ trách; cán bộ Đoàn, Hội) x (Số tuần dành cho giảng dạy và những hoạt động giáo dục/năm học).(Theo khoản 1, Điều 6; điểm a khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, thì định mức tiết dạy trong một tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết. Số tuần dành trong việc giảng dạy và những hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học của giáo viên tiểu học là 35 tuần, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông là 37 tuần).Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của ông Luận được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ. Việc tính tiền lương dạy thêm giờ cụ thể đối cùng trường hợp của ông Luận, đề nghị ông tham khảo công thức tính nêu trên.


Link Tải Cách tính tiền một tiết dạy của giáo viên các cấp mới nhất:

Tải về máy (178,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)