Tải Call Graph 1.0.1

Link Tải Call Graph 1.0.1 chính thức:


Call Graph 1.0.1

Lưu lại những cuộc gọi qua Skype của bạn thành file mp3 và tự động. Miễn phí chắc chắn, ko có hạn và hạn chế.

Đơn giản, giao diện nhỏ, dễ sử dụng, trình sử dụng những tag để nhận biết, tìm và quản lý những file ghi âm của bạn.mtaive.com