Tải Cases Of Stolen Beauty

Link Tải Cases Of Stolen Beauty chính thức:

Tải về máy (107,5 MB)

Vạch trần những âm mưu đáng kinh ngạc từng tồn tại trong hàng thiên nhiên kỉ tại Cases Of Stolen Beauty. Trong khi viết một câu chuyện huyền thoại cho tạp chí châu Âu nổi tiếng, nhà báo tài năng, Eva Sanders, bắt đầu chứng kiến sự kiện lạ kỳ. Lúc bước vào nguyên nhân, cô phân biệt mình từng ảnh hưởng xuất hiện một âm mưu hung ác. Bạn sẽ có thể để xử lý bí mật và tìm ra những người đứng đằng sau âm mưu ấy?
Cases Of Stolen Beauty

Chức năng:

• Khám phá một kế hoạch khủng khiếp• Khôi phục danh tiếng của bạn• Nhiều câu chuyện thu hút

Yêu cầu hệ thống:

• CPU: 800 Mhz• RAM: 512 MB• DirectX: 9.0• Ổ cứng: 130 MB


Link Tải Cases Of Stolen Beauty mới nhất:

Tải về máy (107,5 MB)