Tải CASIO WATCH+ cho iOS

Link Tải CASIO WATCH+ cho iOS chính thức:

CASIO WATCH+ cho iOS là phần mềm truy cập đồng hồ khôn khéo CASIO cùng thiết bị iOS qua Bluetooth, giúp bạn điều chỉnh mọi tính năng trên đồng hồ một cách chính xác bằng việc sử dụng iPhone của mình.
Ứng dụng truy cập đồng hồ Casio cùng iPhone
 
Chuyển đổi MH hiển thị thời gian địa phương và thế giới
 
Điều chỉnh theo thời gian của hơn 300 TP
CASIO WATCH+ cho iOS là phần mềm căn bản để truy cập và giao tiếp giữa iPhone cùng đồng hồ khôn khéo CASIO qua Bluetooth ® v4.0. Kết nối đồng hồ cùng iPhone giúp bạn sử dụng nhiều tính năng Mobile Link khác nhau, hỗ trợ nâng cao trải nghiệm trên smartphone của mình. Ứng dụng CASIO WATCH+ iOS cũng dễ dàng hóa một vài hoạt động của đồng hồ, giúp bạn thực hiện thao tác điều chỉnh ngay trên MH thiết bị di động của mình.Tùy thuộc vào model đồng hồ đang sử dụng mà bạn được phép điều chỉnh những tính năng của đồng hồ trên ĐT cùng ứng dụng CASIO WATCH+ cho iOS như: điều chỉnh thời gian theo giờ thế giới cho hơn 300 TP, cài đặt báo thức hàng ngày, đồng hồ ấn giờ, điều chỉnh căn chỉnh kim, tool tìm ĐT, thông tin cảnh báo (cuộc gọi, Email, SNS…) và một vài chức năng khác.
Thiết lập thời gian dễ trên ĐT di động
 
Kết nối đồng hồ khôn khéo Casio cùng iPhone qua Bluetooth

Download CASIO WATCH+ cho iOS

Điều chỉnh thời gian tự động
Bạn có thể đặt đồng hồ để tự động điều chỉnh thiết lập thời gian hàng ngày theo thời gian ĐT. Đồng hồ reset 4 lần một ngày bằng ĐT để hiển thị cả giờ địa phương và giờ thế giới một cách chính xác. Bạn cũng có thể reset đồng hồ thủ công giữa những múi giờ sử dụng nút trên đồng hồ.
Tìm ĐT
Bạn có thể sử dụng tính năng này để tìm ĐT trong phạm vi gần. Điện thoại của bạn sẽ phát ra âm báo thậm chí khi nó ở chế độ yên tĩnh.Dễ dàng cài đặt đồng hồ
Cài đặt giờ thế giới và một vài tính năng khác có thể được thực hiện nhanh lẹ trên ĐT khôn khéo:Chọn thời gian của hơn 300 TP trên thế giới.
Chuyển đổi MH hiển thị thời gian địa phương và thời gian thế giới.
Bặt tắt âm thanh hoạt động.
Điều chỉnh căn chỉnh tay.
Thiết lập báo thức.
Chú ý:Các mẫu đồng hồ tương thích: EQB-500, EQB-510, ECB-500, EQB-600, EQB-700, EQB-501, EQB-800, EQB-900, SHB-100, SHB-200.
Vài đồng hồ ko khả dụng ở khu vực của bạn cũng có thể được hiển thị trong ứng dụng.
Các khách hàng đang sử dụng STB-1000 phải download và sử dụng ứng dụng STB-1000+ dành riêng cho mẫu đồng hồ này.


Link Tải CASIO WATCH+ cho iOS mới nhất: