Tải CD Rip Master

Link Tải CD Rip Master chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


CD Rip Master

CD Rip Master là 1 tool audio mạnh. Chương trình chỉ cần thể tách những track từ CD để chuyển thành dạng MP3, RAW, WAV, và OGG, nhưng nó cũng có thể chuyển đổi những file từ định dạng này thành định dạng khác, backup những audio và CD dữ liệu yêu thích của bạn. Đây là 1 tiện ích có giao diện dễ sử dụng, tính năng mạnh, là 1 phần mềm tách audio cho CD hoàn hảo đối cùng người sử dụng ở ngẫu nhiên mức trải nghiệm nào.


Link Tải CD Rip Master mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)