Tải Change Desktop cho Mac

Link Tải Change Desktop cho Mac chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Change Desktop cho Mac

Change Desktop hỗ trợ MH máy tính của bạn có thêm nhiều năng lực hơn. Không giống cùng chức năng thay đổi MH máy tính, bạn được phép kết hợp và nối bất cứ album iPhoto, album Aperture, folder hay ảnh đơn nào để hiển thị trên MH máy tính của mình. Thay đổi ảnh nền MH máy tính linh hoạt. Phần mềm này sẽ cài đặt một phím nóng để bạn được phép thay đổi ảnh nền từ bất cứ ứng dụng nào. ChangeDesktop có thể chọn ảnh theo bất kỳ, hay chọn mỗi ảnh theo thứ tự. Nếu như những hình ảnh được chọn bất kỳ, ChangeDesktop có thể cấu hình để sử dụng tất cả những hình ảnh trước khi lặp lại bất cứ bức nào. Hợp nhất những hình ảnh từ nhiều folder để bạn ko nên chuyển tất cả những hình ảnh về một folder. Folder phụ cũng có thể tìm được.
Các chức năng chính:Chọn từ hơn 10 hiệu ứng chuyển đổi ảnh
Thay đổi MH máy tính bất kỳ hay theo thứ tự bảng chữ cái
Hỗ trợ Native Spaces: Hiển thị ảnh riêng biệt cho mỗi khu vực
Tích hợp giúp dành cho iPhoto, Aperture và ko hạn chế số lượng ảnh độc lập hay folder độc lập
Tự động hợp nhất những hình ảnh từ bất cứ nguồn nào, gồm có những bộ sưu tập ảnh Change Desktop khác
Đặt ảnh khôn khéo có thể chọn địa điểm tuyệt vời cho mỗi hình ảnh và mỗi hiển thị
Màu nền khôn khéo có thể phân tích mỗi hình ảnh để có được màu hợp nhất
Lựa chọn thay đổi ảnh khi hiển thị những lúc "thức dậy" khỏi trạng thái "ngủ"
Hỗ trợ phím nóng để bạn được phép thay đổi ảnh nền từ bấy kì ứng dụng nào
Cài đặt độc lập đối cùng tất cả những hiển thị.


Link Tải Change Desktop cho Mac mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)