Tải ChatterBlocker cho Mac

Link Tải ChatterBlocker cho Mac chính thức:


ChatterBlocker cho Mac - Ứng dụng ngăn bớt các cuộc gọi, tn rác

ChatterBlocker - một tiện ích ứng dụng hệ thống, có năng lực ngăn bớt những cuộc gọi, những chương trình tán gẫu, nhằm hỗ trợ người sử dụng tập trung hơn trong công việc... ChatterBlocker có năng lực tự động nhận dạng những cuộc tán gẫu bằng giấy tờ, text hay âm thanh, hay tự động làm giảm âm lượng của những cuộc chuyện trò đó, thực sự có ích khi được sử dụng tại những công sở, trụ sở làm việc. Bên cạnh đó, chương trình cũng đưa ra những phương án hợp để làm giảm sự mất tập trung của người sử dụng, giả sử như ngăn bớt, giảm âm thanh, hay đưa ứng dụng đấy vào danh bạ cấm thực thi chương trình. Với bản mới này, chương trình từng hoạt động tốt và yên ổn cùng hệ điều hành Snow Leopard.
Giao diện chính của chương trình(theo chatterblocker)


Link Tải ChatterBlocker cho Mac mới nhất: