Tải CheatBook-DataBase

Link Tải CheatBook-DataBase chính thức:


CheatBook-DataBase - Thủ thuật không đẹp chơi game

Là một người ưa thích game tuy nhiên lại chơi… quá dở, có lẽ “cheat” là việc mà bạn phải nhất để mau về đích trước một game tuyệt vời tuy nhiên lại quá khó...Với kho dữ liệu khổng lồ "cheat", CheatBook-DataBase có khoảng hơn 22.000 Game (for PC, Walkthroughs, Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Sega, Nintendo 64, Nintendo DS, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, N-Gage, Nintendo DS, XBox, XBox 360, XBox One, iPhone, Gamecube, Dreamcast, Super Nintendo, Wii, Wii U, Sony PSP). Cơ sở dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự a, b, c... ở cửa sổ trái. Lúc bạn click chuột vào một trò chơi, sẽ có một cửa sổ soạn thảo lộ diện, cho phép chọn lựa hoặc lưu lại thay đổi nào.Nên sử dụng những mẹo, thủ thuật và không đẹp khi chơi game với CheatBook-DataBase để xử lý những việc khốn khó khi chơi game.
CheatBook-DataBase


Link Tải CheatBook-DataBase mới nhất: