Tải CheckPrixa XPS To PDF Converter

Link Tải CheckPrixa XPS To PDF Converter chính thức:

Tải về máy (364,6 KB)


CheckPrixa XPS To PDF Converter

CheckPrixa XPS To PDF Converter là 1 tool miễn phí để chuyển đổi tệp XPS vào tài liệu PDF. Nó còn có năng lực hợp nhất nhiều tệp XPS thành một tệp tin PDF duy nhất.
CheckPrixa XPS To PDF Converter

Chức năng "CheckPrixa XPS To PDF Converter":

- Chuyển đổi XPS vào tài liệu PDF.- Chèn thông báo PDF như tác giả, từ khoá, tiêu đề và đề tài.- Hỗ trợ độ phân giải 96-1200 DPI.- Tự động tìm ra kích thước trang XPS và kết hợp nó cùng kích thước trang PDF.- Lựa chọn kích thước để hợp cùng mọi trang trong file PDF được tạo ra.- Hợp nhất tool chuyển đổi mà sẽ kết hợp nhiều file XPS vào một tài liệu PDF duy nhất.- Rất dễ sử dụng.

* Yêu cầu hệ thống:

- NET 3. Framework Runtime nếu sử dụng Win XP.- Bộ nhớ 512 MB .


Link Tải CheckPrixa XPS To PDF Converter mới nhất:

Tải về máy (364,6 KB)