Tải Chem4Word - Chemistry Add-in cho Word

Link Tải Chem4Word - Chemistry Add-in cho Word chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Chem4Word là tool chuyên giúp chèn hay edit công thức hoặc sơ đồ hóa học vào giấy tờ trực tiếp ngay từ thanh Ribbon của Word.

Tải Chemistry Add-in for Word 2.0.1.0 mới nhất

Dùng Open Office XML để hiển thị công thức hóa học khi xuất bản tài liệu, giúp trên Word 2010 trở lên.
Thêm tùy chọn để vô hiệu hóa chức năng đính kèm Chem4Word template (để bảo lưu macro và style người sử dụng từng chọn...). Tùy chọn này cũng vô hiệu hóa thư viện gthe.
Mẫu edit cho phép đọc và viết file CML và MDL Molfile.
Fix lỗi lưu điện tích nguyên tử.
Cải tiến quy trình khởi động phần mềm để hạn chế lỗi.
Fix lỗi phân tích kép khi ngôn ngữ chọn lựa ko nên là tiếng Anh Mỹ.
Fix lỗi khi Word yêu cầu lưu mọi giấy tờ ngay cả khi chưa có bất kì thay đổi nào (cùng điều kiện add-in đang kích hoạt).
Tự động kiểm tra bản mới.
Đồng bộ hóa những tùy chọn trong bộ biên tập và hiển thị.
Nút Draw Structure mới.
Cập nhật ChemDoodle Web lên bản 7.0.2.
Fix lỗi trong Un-Install làm cho Folder "C:Users{UserName}AppDataLocalChemistry Add-in for Word" bị xóa.
Được phát triển từ Education Labs thuộc Microsoft, Chem4Word hay Chemistry Add-in for Word 2007 and 2010 hỗ trợ bạn được phép chuyển đổi ngẫu nhiên tên công thức hóa học như benzen hay H2O vào một sơ đồ hóa học, tên tiêu chuẩn hay công thức dù bạn ko nên là 1 nhà hóa học chuyên nghiệp. Đây là đùm tiện ích Microsoft phát triển nhằm giúp chủ trương đưa máy tính vào học đường hiện nay.


Link Tải Chem4Word - Chemistry Add-in cho Word mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)