Tải Chinese Toolbox READER

Link Tải Chinese Toolbox READER chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Chinese Toolbox READER

Chinese Toolbox 2011 là chương trình cao cấp giúp trong việc đọc giấy tờ tiếng Trung.
Chinese Toolbox
Khác cùng những chương trình khác trên PC, nó được tích hợp một hệ thống mới để học tiếng Trung.Ngoài việc cung cấp truy cập nhanh vào những định nghĩa ký tự và từ vựng, Chinese Toolbox 2011 còn hỗ trợ bạn giảm thiểu sự lệ thuộc vào từ điển bằng việc xác định những ký tự và từ vựng từng biết, một hệ thống được gọi là Marking for Unassisted Reading.Chức năng “Context Links” có thể liên kết hầu hết những nguồn tiếng Trung trên Internet cùng Chinese Toolbox. Hơn nữa, nó còn duy trì tất cả tài liệu được nhập vào, bởi vì vậy bạn được phép nhanh lẹ chuyển thành tài liệu từng học trước đó.Lúc cài đặt Chinese Toolbox, chương trình sẽ khởi động cùng chế độ TRIAL giúp hầu hết những chức năng của Chinese Toolbox READER.


Link Tải Chinese Toolbox READER mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)