Tải CHM2Word

Link Tải CHM2Word chính thức:


CHM2Word

Bạn bậntâm bởi vì file CHM của bạn mà không thể in topic trong file CHM dễ như in một tài liệu Microsoft Word. CHM2Word được tạo ra nổi bật để giúpbạn dễ chuyển đổi đề tài trong file CHM xuất hiện Microsoft WordDocument và giúp bạn in ra hay edit nó.
Vài chức năng chính của CHM2Word:Chuyển đổi những đề tài trong file CHM xuất hiện Microsoft Word Document.
Lưu lại thời gian in một tệp CHM.
Hỗ trợ kéo và thả để chuyển đổi một tệp tin CHM xuất hiện Microsoft Word Document.
Tính năng giúp Decompile CHM.


Link Tải CHM2Word mới nhất: