Tải Chon so cho Android

Link Tải Chon so cho Android chính thức:


Chon so cho Android - Game chọn số

Trò chơi này thực sự dễ dàng, game thủ viết vào hai giấy từ 1 xuất hiện 100.2 game thủ sử dụng 2 màu viết khác nhau để chọn những con số theo thứ tự từ bé xuất hiện N. Lúc từng chọn xong xuất hiện số N, người thắng từng là nhanh mắt chọn nhiều số nhất.
Chon so cho Android
Chon so cho Android
Chon so cho Android
Chon so cho Android


Link Tải Chon so cho Android mới nhất: