Tải Chống độc

Link Tải Chống độc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Bài giảng Điều trị ngộ độc:

Ngộ độc những thuốc và hóa chất gây co giật
Ngộ độc thuốc trừ sâu mới Nereistoxin
Ngộ độc thuốc gây nghiện
Ngộ độc thực phẩm
Ngộ độc rượu
Ngộ độc cấp quinine
Ngộ độc cấp phospho hữu cơ
Ngộ độc ma túy nhóm Opioid
Ngộ độc khí CO
Ngộ độc cấp Barbituric
Ngộ độc cá nóc
Điều trị ngộ độc cấp và quá liều ma tuý
Rửa dạ dày trong ngộ độc cấp.