Tải Choose Browser Cho Android

Link Tải Choose Browser Cho Android chính thức:


Choose Browser Cho Android

Choose Browser Cho Android giúp bạn "Share" liên kết, và chọn trình duyệt web để mở nó.Đôi khi bạn đang xem một trang web trong trình duyệt, và bạn có ý định ở nó trong một trình duyệt khác. Vậy làm như nào để bạn mở một trang web mà bạn đang xem trong trình duyệt khác?Bây giờ bạn được phép sử dụng Choose Browser. Nếu như bạn có ý định "Share" một trang hay liên kết từ ngẫu nhiên ứng dụng, bạn được phép chọn Choose Browser, sau đấy danh bạ những trình duyệt từng cài đặt được hiển thị và bạn chọn trình duyệt để mở nó.App này thực sự tiện dụng để phát triển Web Mibie, khi bạn nên kiểm tra trang web của bạn trong những trình duyệt khác nhau.
Choose Browser Cho Android


Link Tải Choose Browser Cho Android mới nhất: