Tải ChotKnox Personal Firewall

Link Tải ChotKnox Personal Firewall chính thức:

FortKnox Personal Firewall hỗ trợ bạn bảo vệ máy tính chống lại những cuộc tấn công của hacker, trojan, spyware và những mối đe dọa từ Internet. Nó được tích hợp bên trong công nghệ Prevention System (bảo vệ hệ thống) và SPI trong việc bảo vệ người sử dụng được mở rộng. Nó cho phép người sử dụng sự miêu tả đầy đủ của những giao tiếp mạng đầu ra và đầu vào trên giao diện người sử dụng trực quan.FortKnox Personal Firewall giúp luật ứng dụng được mở rộng nhằm trợ giúp người sử dụng điều khiển cách những ứng dụng riêng tư giao tiếp cùng Internet. Người sử dụng có tùy chọn để cài đặt những luật được mở rộng đáp ứng được những giao tiếp quan trọng. Với giao diện trực quan, nó hợp cùng cả những người mới bắt đầu sử dụng máy tính.
FortKnox Personal Firewall

Các chức năng chính của FortKnox Firewall

Bảo vệ hệ thống từ ngay bên trong.
Ghi lại lưu lượng truy cập và những đùm thông báo.
Tích hợp hệ thống phòng chống xâm nhập.
Tích hợp công nghệ chống giả mạo.
Hiển thị những truy cập.
Các tính năng nâng cao dành cho người sử dụng có kinh nghiệm.
Thiết lập share file và máy in.
Giao diện đồ họa thân thiện cùng người sử dụng.
Cấu hình dễ dàng.
Hỗ trợ skin.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
Hỗ trợ kỹ thuật.
Và nhiều chức năng khác.


Link Tải ChotKnox Personal Firewall mới nhất: