Tải Classic Menu cho Access 2007

Link Tải Classic Menu cho Access 2007 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Bạn đang sử dụng Microsoft Office 2007? Bạn từng dành vô vàn thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access 2007, bị đau lòng bởi vì nên tìm những chức năng mới trên giao diện Ribbon, vậy thì Classic Menu for Access 2007 là 1 giải pháp cho bạn.Classic Menu for Access 2007 - Một tiện ích giúp bạn hiển thị những menu và thanh tool của 2003 trên thanh Ribbon của Access 2007

Vài chức năng chính của Classic Menu for Access 2007

Dễ dàng quản lý những menu và thanh tool cổ điển trong Classic Menu Manager;
Dễ dàng hiển thị hay ẩn Classic Menu và thanh tool trong Access 2007;
Các trình đơn cũ có thể ở xa bên phải của thanh Ribbon, hay ở giữa "File" và "Home" tab trong Ribbon;
Giao diện Microsoft Access 2003 có thể được đặt chung cùng những Ribbon của Access 2007.
Dễ dàng hiển thị hay ẩn "menu" tab trong Ribbon;
Nhanh chóng tìm và thực hiện lệnh mà bạn muốn.


Link Tải Classic Menu cho Access 2007 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)