Tải Classic Menu cho Access 2010 (64 bit)

Link Tải Classic Menu cho Access 2010 (64 bit) chính thức:


Classic Menu for Access 2010 (64 bit)

Bạn đang sử dụng MS Office 2010, bạn dành đáng kể thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của MicrosoftAccess 2010 và thất "bất lực" bởi vì nên tìm những chức năng mới trêngiao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access 2010 là 1 giải phápcho bạn tiết kiệm thời gian để làm việc trên Microsoft Access 2010.Classic Menu for Access 2010 có quan hệ đến Microsoft Access 2003 và Microsoft Access 2010. Nó cho nhìn trình đơn và thanh tool cũ trên Ribbon của Microsoft Access 2010.
Vài chức năng chính:Dễ dàng quản lý những menu và thanh tool cũ trong Classic Menu Manager;
Dễ dàng hiển thị hay ẩn Classic Menu và thanh tool trong Access 2010;
Các trình đơn cũ có thể ở xa bên phải của thanh Ribbon, hay giữa "File" và "Home" tab trong Ribbon;
Các giao diện Microsoft Access 2003 có thể được đặt chung cùng những Ribboncủa Access 2010
Dễ dàng hiển thị hay ẩn "menu" tab trong Ribbon;
Nhanh chóng tìm và thực hiện lệnh mà bạn muốn


Link Tải Classic Menu cho Access 2010 (64 bit) mới nhất: