Tải Clipboard Help and Spell 1.24

Link Tải Clipboard Help and Spell 1.24 chính thức:


Clipboard Help and Spell 1.24

Clipboard Help and Spell là tiện ích hỗ trợ tăng cường cho tool quản lý những clipboard và sắp xếp chúng theo một Folder cụ thể. Nó cũng hỗ trợ nhận biết những lỗi trong một giấy tờ bạn sao chép không thể kiểm soát hết nổi. Đây được xem là tool không thể thiếu đối cùng những ai đều đặn tiếp xúc cùng những giấy tờ dài, thực hiện sao chép nhiều lần.


Link Tải Clipboard Help and Spell 1.24 mới nhất: