Tải Clock+Menu cho Mac

Link Tải Clock+Menu cho Mac chính thức:


Clock+Menu cho Mac - Hiển thị đồng hồ và menu ứng dụng

Clock+Menu là 1 ứng dụng miễn phí dành cho Mac. Nó sẽ hiển thị một đồng hồ ngay trên MH máy tính của bạn chung một menu ứng dụng khởi đi khi nhấn một phím tắt. Lúc bạn nhấn chuột vào đồng hồ, một danh bạ sẽ hiện lên cho bạn làm việc cùng nó: show in finder, preferences, show hidden files, assign application to, open at login, show.


Link Tải Clock+Menu cho Mac mới nhất: