Tải Cmd Line Helper

Link Tải Cmd Line Helper chính thức:

Tải về máy (268,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)


Cmd Line Helper

Cmd Line Helper (Command Line Helper) là 1 chương trình mới, được tạo ra dành cho người quản trị hệ thống và tự động.
Chương trình này sẽ cho phép người sử dụng quản lý và tự động hóa công việc quản trị hoạt động hệ thống và những ứng dụng bằng việc sử dụng một trình dịch lệnh cmd.exe.
Cmd Line Helper có năng lực chụp lại những lệnh ra.

Chương trình này cũng có thể tự động làm xong lệnh command prompt (DOS commands).

Người sử dụng có thể cài đặt hiển thị font và màu sắc.

Cmd Line Helper còn có một chức năng tốt nhất khác, cho phép người sử dụng copy lệnh ra từ lệnh vào clipboard hay lưu chúng lại thành một tệp tin.


Link Tải Cmd Line Helper mới nhất:

Tải về máy (268,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)