Tải CNS Accounting Professional

Link Tải CNS Accounting Professional chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được tạo ra theo mô hình tự động hoá những qui trình căn bản của doanh nghiệp, từ tài chính xuất hiện sản xuất. Với đối tượng tích hợp thông báo của tất cả những phòng ban trong cty tạo ra hệ thống thông báo đồng bộ, thông suốt, chính xác và ko dư thừa hỗ trợ cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.
Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ tiên tiến: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (vô cùng bảo mật do chính cty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập thông báo động, nhập số liệu và xem thông báo ở ngẫu nhiên nơi đâu bằng internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng với một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, bản này còn có năng lực tự động cập nhật khi tìm ra bản mới hay trên server nội bộ.
Các chức năng của phần mềm kế toán miễn phí CNS Accounting

Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho đã công trình 
Báo cáo, bảng kê thu chi theo đã công trình 
Bảng đối chiếu vật tư cùng dự toán 
Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian ngẫu nhiên) 
Bảng tính giá thành lãi lỗ theo đã công trình 
Theo dõi tạm ứng theo đã công trình( chi tiết một công trình nhiều mục tiêu, một mục tiêu nhiều công trình) 
Theo dõi lãi vay của đã mục tiêu qua TK141 
Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo đã công trình 
Tính giá thành theo đã hạng mục 
Biên bản đối chiếu công nợ theo đã công trình.
Đăng nhập phần mềm kế toán CNS:
Tên đăng nhập: admin 
Mật khẩu: admin
hoặcTên đăng nhập: a
Mật khẩu: a


Link Tải CNS Accounting Professional mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)